Velkommen

Jeg hjælper børn og unge med at finde ro og balance, så de uden stress kan møde de krav, der stilles til dem og udvikle sig som hele og glade mennesker i tillid til deres egne evner og værdi.

Tidsbestilling på telefon 29 47 56 19 eller
e-mail: lisbethingeman@gmail.com.

Afbalanceringerne foregår i Slotsmøllen, Slotsgade 65C, 2. th., 3400 Hillerød.

Kinesiologi er en komplementær og målrettet behandlingsform for både børn, unge og voksne og tager udgangspunkt i mennesket som en helhed bestående af fysiske, mentale, emotionelle og spirituelle ressourcer.

At den er komplementær, betyder at den ligger uden for det etablerede, konventionelle behandlingssystems rammer, og at den ikke kan træde i stedet for konventionel behandling, men kan bruges som supplement hertil. Kinesiologi kan også bruges forebyggende, hvis man ønsker at vedligeholde en god energimæssig balance.

Jeg er Registreret Alternativ Behandler (RAB), medlem af brancheforeningen Danske Kinesiologer og med i virksomhedsordningen “Genvej til sundhed”, hvor udgifter til behandling og forebyggelse af arbejdsrelaterede skader og sygdomme er fradragsberettigede for virksomheder og skattefrie for medarbejdere.
Læs mere om ordningen her: http://www.genvejtilsundhed.dk.