Hvad er kinesiologi?

Kinesiologi betyder ”Læren om bevægelse” (kinese = bevægelse og logos = lære) og blev udviklet i 60´erne og 70´erne i USA, hvor en gruppe kiropraktorer kombinerede deres vestlige viden om muskelfysiologi, neurologi, lymfe- og vaskulære kredsløb med viden fra bl.a. kinesisk medicin om de såkaldte meridianbaner, som er energibaner i og omkring kroppen og deres sammenhæng med organer, følelser, elementer, årstider mm.

I kinesiologien ser og forstår man et menneske som en helhed bestående af krop, tanker, følelser og essens. Tag et eksempel som stress: På det fysiske område har et menneske med stress ofte symptomer som fx hovedpine, hjertebanken, mavesmerter eller lignende. På det følelsesmæssige område kan stress give sig udslag i en kortere lunte, man bliver hurtigere vred eller har tendens til gråd og frustrationer. På det mentale område kan man have svært ved at huske og overskue ting og lave fornuftige strategier, og på det essentielle område er det ofte spørgsmål omkring værdier og mening, som er i spil. Lever du i overensstemmelse med dine værdier? Føler du, at der er mening med dit liv, som du lever det? Bruger du din tid og energi i overensstemmelse med den, du inderst inde er, eller er det andres værdier og meninger, som styrer dit liv?

Som kinesiologer arbejder vi med at fjerne stress og skabe balance i hele mennesket med udgangspunkt i de ovennævnte fire områder: Krop, følelser, tanker og essens, og vores behandlinger kaldes derfor for afbalanceringer. Vores vigtigste værktøj er muskeltestning, som er den måde, vi får viden fra kroppen om, hvor der er ubalancer samt hvilke metoder, vi skal bruge til at skabe balance. Kinesiologi er godkendt som en metode til brug i specialundervisningen i den danske folkeskole, da der er gjort gode erfaringer med, at den kan hjælpe elever med at styrke koncentration og fokus og fjerne stress omkring indlæringssituationer.

Kinesiologi er en blid metode, som støtter mennesker i at genfinde deres egen balance og kraft. Det er ikke kinesiologen, som ”fixer” klienten; kinesiologen lytter til kroppens svar og hjælper den blidt med at genfinde sin naturlige balance. Der er mange forskellige retninger indenfor kinesiologien, men fælles for dem alle er muskeltestningen som det primære værktøj samt den helhedsorienterede tilgang. Kinesiologi er en komplementær behandlingsform, hvilket betyder, at den ligger uden for det etablerede, konventionelle behandlingssystems rammer, og at den ikke kan træde i stedet for konventionel behandling, men kan bruges som supplement hertil.

Kinesiologi er også godt at bruge forebyggende, hvis man allerede har en god energimæssig balance, som man ønsker at vedligeholde. Historien om den kinesiske barfodslæge fortæller, at han fik sin løn for at holde landsbyens beboere raske, og hvis de blev syge, fik han ikke sin løn, da han så ikke havde gjort sit vigtigste – forebyggende – arbejde godt nok.

Er du interesseret i at høre mere, er du velkommen til at kontakte mig på
tlf. 29 47 56 19 og e-mail: lisbethingeman@gmail.com. Jeg udsteder gerne gavekort, og i januar, februar og marts er der 100 kr. i rabat på alle afbalanceringer i klinikken i Slotsmøllen, Slotsgade 65C 2. th., 3400 Hillerød.

Derudover holder jeg foredrag samt workshops og kurser i Pædagogisk Kinesiologi.

 

Mørke og lys

Glædeligt Vintersolhverv.

I disse dage drejer årshjulet og naturen fejrer sin nytårsfest, hvor solens bane – fra at blive kortere for hver dag – nu bliver længere frem mod sommersolhverv. Dagene fra årets korteste dag d. 21. december til juleaften d. 24. december er en blød åbning, hvor naturen ånder stille og blidt og den cyklus, vi er en del af, udfolder et stykke naturlig magi. Fra mørkets dyb vender lyset tilbage.

Vi foretrækker ofte lys frem for mørke. Måske fordi vi forbinder lys med varme og sommer og mørke med vinter og kulde. Men mørket er også blødt og favnende og livet begynder i mørke, hvor det spirer frem mod lyset. Mørket giver ro til overanstrengte nerver og overstimulerede sanser. Uden mørke og kulde intet forår og spiring.
For at finde balance må vi rumme både lys og mørke i og omkring os og acceptere, at alt har sin tid og plads. Derfor fejrer vi lyset i denne tid, så der er balance i regnskabet.

Bæredygtighed – indre og ydre

Jeg har længe gået og tænkt over, hvordan det indre og det ydre afspejler hinanden.
Hvordan den måde, vi behandler kloden på, også er den måde, vi behandler vores kroppe og sind på. Fylder dem med plastik, hormonforstyrrende kemi, forstyrrende støj og stråler af forskellig art. Hvordan vi i blind tillid til naturens og kroppens evne til at klare alt, opsuge alt, tror at vi kan blive ved med at fylde jorden, havene og vores celler med skadelige elementer.

Men sandheden er, at vi allerede 1. august i år havde brugt klodens ressourcer for i år. Og måske havde vi også brugt vores personlige ressourcer for i år, så resten af året bliver klaret på pumperne med udsigt til en stresssygemelding i fremtiden. På samme måde som vi i det store billede måske kan se frem til en stresssygemelding fra Moder Jord i form af klimaforandringer så voldsomme, at det kommer til at påvirke vores liv radikalt. Som Stephen Jenkinson* påpeger, så lever vi en del af verden, hvor vi dyrker væksten for vækstens egen skyld og hvor en af de mest udbredte sygdomme er kræft/cancer – en sygdom, som er kendetegnet ved uhæmmet primitiv cellevækst.

I naturen er vækst en del af det cykliske forløb. Om foråret spirer frøene og bliver til blomster, træer, grøntsager og meget andet i løbet af sommeren for så at blive høstet i sensommeren. Men i efteråret og vinteren trækker naturens kræfter sig indad og nedad for at skabe grobund for ny, bæredygtig vækst til foråret, mens frøene ligger og forbereder sig under jorden. Det er den periode, vi befinder os i nu. Bladene falder for at gøde jorden og kulden renser, så der er rent bord til ny vækst i foråret. Som mennesker er vi en del af naturen og har også brug for at trække os indad og give slip, gøde det indre miljø med stilhed, skumring, varme tæpper og te i sofaen, søvn og hvile, så vi er klar med friske kræfter og en sund grobund for nye projekter og aktiviteter, når foråret kommer. Og det er ok. Hvis vi skal være bære-dygtige, kunne bære os selv igennem livet, har vi brug for at være og gøre i balance.

I kinesiologien afbalancerer vi ud fra de fem elementer i traditionel kinesisk medicin, hvor hvert element blandt meget andet repræsenterer en årstid og en livsfase. Vi er hele tiden i det store og i det små i gang med en cyklus igennem de fem faser – forår, sommer, sensommer, efterår og vinter – og målet er balance på rejsen. Ligesom vi kan tænke over, hvad vi efterlader i naturen, kan vi tænke over, hvad vi efterlader i vores kroppe og sind. Det hele hænger sammen og starter med os.

Hvis du er interesseret i en afbalancering med kinesiologi, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 29 47 56 19 eller lisbethingeman@gmail.com.

*Stephen Jenkinson http://www.orphanwisdom.com

Kraft

Som kinesiolog arbejder jeg ud fra en helhedsorienteret forståelse af mennesker og en af mine fineste opgaver er at hjælpe mennesker med at erkende deres egen kraft.

Jeg har lært at se mennesker som en holografisk helhed bestående af den fysiske krop, følelser, tanker og livsenergi, som løber i energibaner i og omkring kroppen. Målet med mit arbejde er at hjælpe med at genoprette kroppens ligevægt – homøostase – og derigennem skabe øget livskvalitet.

Som udgangspunkt har kroppen en iboende evne til selv at rette op på ubalancer ved skader af forskellig art. Bliver belastningen for stor, skaber den kompensationer, som er en slags skæve tilbygninger på det oprindelige solide fundament. Hvis denne ”uautoriserede byggeproces” får lov til at fortsætte, vil kroppen på et tidspunkt sige fra i form af forskellige smertefulde symptomer.

I kinesiologien bruger vi muskeltest som redskab til at ”tale” med kroppen. Det er et vigtigt redskab, som hjælper med at gå forbi den rationelle hjernes forklaringer og spørge kroppen direkte, hvad den har brug for. Jeg bliver gang på gang – sammen med mine klienter – overrasket over kroppens kloge svar. Den fortæller, hvad den har brug for i prioriteret rækkefølge, så vi i fællesskab kan fjerne stressorer og lade kroppen arbejde hen imod en ny homøostase.

Kinesiologi kan både bruges forebyggende og som hjælp, når skaden er sket og smerten er tydelig. En kropsafbalancering eller en afbalancering med et mål om at have det godt, kan hjælpe med at vedligeholde en god balance på alle planer, så fundamentet er stærkt, næste gang ligevægten bliver udfordret.