Hvad er kinesiologi?

Kinesiologi betyder ”Læren om bevægelse”. Som kinesiolog bruger jeg muskeltest som værktøj til – via kroppens bio-feedbacksystem – at mærke, om kroppen har energi nok til at gøre det arbejde, den skal. Hvis et område mangler energi, kan jeg med forskellige teknikker hjælpe med at genoprette energi flowet og dermed skabe bedre balance.

”Kinesiologi er en metode, som anvender testning af kroppens mange forskellige muskler til at få information om graden af energimæssig balance i et menneskes krop. I kinesiologien får man et fysiologisk / muskulært respons som et feedback fra det hele menneske.
Musklernes respons giver ligeledes information om, hvilke blide og enkle teknikker, den specifikke klient har brug for til at etablere, genoprette og vedligeholde en god sundhedstilstand og et godt helbred.”
Annemarie Goldschmidt.

Balance

Liv er bevægelse og så længe vi er i live, bevæger og forandrer vi os. Vi har en naturlig evne til at finde balance –  fysisk, emotionelt, mentalt og essentielt / spirituelt – hvis vi får og giver plads og lov.
Kinesiologi er et blidt redskab, som kan hjælpe med at skabe og vedligeholde den naturlige balance på alle planer med udgangspunkt i kroppens energisystem.

Selvansvarlighed

Et behandlingsforløb med kinesiologi kan sætte en forandringsproces i gang, men det forudsætter at man som klient selv tager ansvar for sit liv og sin sundhed. Kinesiologien kan være med til at styrke ens vilje og kræfter til at foretage forandringerne og derved hjælpe den positive forandring på vej.
“Jeg KAN forandre mig. Jeg VIL forandre mig. Jeg TØR forandre mig. Og jeg glæder mig til det.” Annemarie Goldschmidt.

Energi

I kinesiologien arbejder vi med kroppens energisystem og kombinerer Vestens viden om anatomi, fysiologi og neurologi – og især musklers funktion og respons – med Østens over 4000 år gamle viden om kroppen som et energisystem, der er forbundet via meridianbaner.

Sundhed – Den kinesiske barfodslæge

Den kinesiske barfodslæge havde ansvaret for landsbyens helbred. Han arbejdede barfodet sammen med landsbyens beboere i rismarkerne, deraf navnet barfodslæge. Hans arbejde var forebyggende, dvs. at holde landsbyens beboere raske, hvilket han gjorde med bl.a. urter og akupunktur. Hvis en af landsbyens beboere blev syg, havde lægen ikke gjort sit arbejde godt nok og blev derfor ikke aflønnet. Sundhed via balance og forebyggelse var formålet med hans arbejde.