Historien bag…

De første erfaringer med muskeltestning blev gjort i starten af det 20. århundrede og i 1949 udgav Henry og Florence Kendall en bog om muskler og deres funktion, som skabte grundlag for yderligere udvikling af muskeltesten som en ny videnskab blandt især kiropraktorer.

I 1960´erne begyndte den amerikanske kiropraktor George Goodheart D.C. at kombinere sine egne erfaringer fra klinikken med opdagelser gjort omkring neurolymfatiske og neurovaskulære reflekser fundet og beskrevet af hhv Frank Chapman og Charles Owen, som var osteopater og Terrence Bennett, som var kiropraktor.

Han fik også kendskab til akupunktur og den viden, der ligger bag, samt det faktum at nogle akupunktører ikke bruger nåle, men berøring – akupressur – til at skabe balance i kroppens energiflow. Den viden kombinerede han med de andre metoder og den kinesiske viden om sammenhængen mellem meridianer, organer og følelser og skabte dermed det grundlag, som kinesiologien i dag bygger på.

George Goodheart D.C. havde nogle kiropraktorkollegaer, som arbejdede videre med hans metoder og blev kendt som The Dirty Dozen (selvom de var 28). En af dem var John Thie D.C., som udviklede Touch for Health på baggrund af et dybere studie af kinesisk medicin, hvor han tog hele grundtanken om forebyggelse i stedet for ”krisehåndtering” i forbindelse med sundhed til sig. Hans tanke var at gøre mennesker i stand til at tage medansvar for egen sundhed ved selv at kunne afbalancere kroppens energi regelmæssigt. Berøring – på engelsk: Touch – var i hans øjne det mest helende, et menneske kan gøre for et andet menneske – et synspunkt, som mødte modstand fra den etablerede vestlige lægevidenskab.

John Thies vision var at lære almindelige mennesker at afbalancere ikke bare deres eget energisystem, men også deres familiers, venners og naboers for at skabe øget sundhed i hverdagen. Hans ønske var, at der i hver familie skulle være mindst én person, som kunne anvende Touch for Health.

I 1980erne udviklede Paul Dennison, på baggrund af sine egne erfaringer som ordblind, Educational Kinesiology og Brain Gym (på dansk: Hjernegymnastik) for at hjælpe børn med indlæringsvanskeligheder.

Med inspiration fra Touch for Health m.m. udviklede Gordon Stokes, Daniel Whiteside og Candace Callaway One Brain Kinesiology for at hjælpe mennesker med indlæringsproblemer og følelsesmæssig stress. I One Brain systemet lå hovedvægten på de emotionelle årsager til vores vanskeligheder samt forståelsen af muligheden for at træffe nye valg, når gamle stress-reaktioner var fjernet. På baggrund af One Brain og Educational Kinesiology blev Pædagogisk Kinesiologi udviklet af Annemarie Goldschmidt på Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole, hvor kurset første gang blev undervist i 1987. I 1990 blev Pædagogisk Kinesiologi godkendt af Undervisningsministeriet som metode til brug i den danske folkeskole.

Med udgangspunkt i George Goodhearts arbejde har kinesiologien spredt sig vidt og bredt og har i dag mange forskellige forgreninger og retninger verden over. Der er derfor stor forskel på de behandlinger, man kan få hos kinesiologer, men udgangspunktet er muskeltesten som værktøj og de fleste kinesiologer i Danmark har begyndt deres uddannelse med Touch for Health, Kropsafbalancering eller Pædagogisk Kinesiologi.