Jeg tilbyder

  • Pædagogisk kinesiologi

I Pædagogisk Kinesiologi ligger hovedvægten på de emotionelle årsager til vores vanskeligheder, på begrebet ”livsblind” i stedet for ”ordblind” og på vigtigheden af at forstå, at vi altid har muligheder for at træffe nye valg.

”Hver eneste dag står vi i situationer, hvor vi skal læse, skrive, lytte, se, bevæge os og være sammen med andre mennesker, hvis energi påvirker os, lige som vores energi påvirker dem. Vi står også overfor valg, vi må se på vores indstilling til hverdagens opgaver, på vores kropsholdning, og vi må kaste et blik på både arv og miljø. Vi må erkende at vi ind imellem har vanskeligt ved at ”læse livet”, vi kan blive ”livsblinde” på samme måde, som man kan være ”ordblind” eller ”talblind”.”
Fra forordet til manualen til ”Pædagogisk Kinesiologi 2” af Annemarie Goldschmidt.

  • Pædagogisk Kinesiologi for pædagoger, lærere og andre, som elsker børn.

Pædagogisk kinesiologi for pædagoger, lærere og andre, som elsker børn kombinerer kinesiologiske tests omkring skole- og læseparathed med fysiske øvelser, som styrker integrationen og samarbejdet mellem hjernens forskellige dele. Der arbejdes med øvelser / bevægelsesforslag, som styrker koncentration, fokus, balance og koordinationsevne hos både børn og voksne.

  • Kropsafbalancering og Holografisk Touch for Health

Både Kropsafbalancering og Holografisk Touch for Health bygger på Touch for Health, som kombinerer test af 14 – 42 muskler med afbalanceringer via kroppens lymfesystem, kredsløbssystem og energisystem / meridianbaner. Derudover arbejdes med stressfrigørelse, smertelindring samt kost og ernæring.

Kropsafbalancering rummer desuden afbalanceringer vha. Bachs blomsteressenser og forskellige øvelser fra indlæringskinesiologi.

Holografisk Touch for Health er en videreudvikling af Touch for Health, hvor de grundlæggende værktøjer fra TfH anvendes i en holografisk kontekst, som giver mulighed for en fokuseret og effektfuld afbalancering.

  • Blue Print og Healing Principles

I Blue Print arbejdes der især med de mentale mønstre, med udgangspunkt i en opfattelse af at det er muligt at vælge at sætte sig ud over nedarvede begrænsninger, som skaber smerte, frygt og tvivl, for at vi kan nå ind til vort sande, essentielle og individuelle potentiale.

I Healing Principles – på dansk Helingsprincipper – arbejdes der ud fra nogle grundlæggende principper omkring heling, bl.a. balancen mellem de fysiske, følelsesmæssige/emotionelle og mentale områder og meridianenergien samt Dr. Herings helbredelseslove hentet fra den klassiske homøopati:

  1. Helbredelse finder sted ovenfra og nedefter.
  2. Helbredelse finder sted indefra og udefter.
  3. Symptomer forsvinder i omvendt rækkefølge af deres opståen.
  • Hjernen 1

I Hjernen 1 anvendes enkle metoder til afbalancering af hjernens forskellige funktioner og deres samarbejde. Hjernen 1 kan hjælpe ved læsevanskeligheder og når systemet er overbelastet og derfor ikke kan fungere optimalt.

  •  Transforming DNA Memories og Return to Love

I Transforming DNA Memories arbejdes der med at ændre nedarvede negative mønstre vha.  meditationer, hvor modtageren guides til at opnå adgang til de langsomme hjernebølger, Theta frekvenserne.

I Return to Love er målet at komme i forbindelse med det hellige indre, så klienten bliver bevidst om sin egen helbredelsesproces og aktivt deltager og tager ansvar for den. Ligesom i Transforming DNA Memories foregår afbalanceringerne med meditationer.

  • Balancing Nutrition and Toxicity

Med Balancing Nutrition and Toxicity testes og afbalanceres for energiubalancer forårsaget af kviksølvtoksicitet, fluortoksicitet, magnesiumunderskud, zink/kobberubalance, dehydrering, traume fra tandbøjle og generelle traumer i relation til kamp / flugt, som skaber stress og ubalancer i kroppen.