Blue Print og Healing Principles

I Blue Print arbejdes der især med de mentale mønstre, med udgangspunkt i en opfattelse af at det er muligt at vælge at sætte sig ud over nedarvede begrænsninger, som skaber smerte, frygt og tvivl, for at vi kan nå ind til vort sande, essentielle og individuelle potentiale.

I Healing Principles – på dansk Helingsprincipper – arbejdes der ud fra nogle grundlæggende principper omkring heling, bl.a. balancen mellem de fysiske, følelsesmæssige/emotionelle og mentale områder og meridianenergien samt Dr. Herings helbredelseslove hentet fra den klassiske homøopati:

  1. Helbredelse finder sted ovenfra og nedefter.
  2. Helbredelse finder sted indefra og udefter.
  3. Symptomer forsvinder i omvendt rækkefølge af deres opståen.