Pædagogisk kinesiologi

I Pædagogisk Kinesiologi ligger hovedvægten på de emotionelle årsager til vores vanskeligheder, på begrebet ”livsblind” i stedet for ”ordblind” og på vigtigheden af at forstå, at vi altid har muligheder for at træffe nye valg.

”Hver eneste dag står vi i situationer, hvor vi skal læse, skrive, lytte, se, bevæge os og være sammen med andre mennesker, hvis energi påvirker os, lige som vores energi påvirker dem. Vi står også overfor valg, vi må se på vores indstilling til hverdagens opgaver, på vores kropsholdning, og vi må kaste et blik på både arv og miljø. Vi må erkende at vi ind imellem har vanskeligt ved at ”læse livet”, vi kan blive ”livsblinde” på samme måde, som man kan være ”ordblind” eller ”talblind”.”
Fra forordet til manualen til ”Pædagogisk Kinesiologi 2” af Annemarie Goldschmidt.

Pædagogisk kinesiologi for pædagoger, lærere og andre, som elsker børn kombinerer kinesiologiske tests omkring skole- og læseparathed med fysiske øvelser, som styrker integrationen og samarbejdet mellem hjernens forskellige dele. Der arbejdes med øvelser / bevægelsesforslag, som styrker koncentration, fokus, balance og koordinationsevne hos både børn og voksne.