GDPR

Ved første møde i klinikken underskriver vi begge –  klient og kinesiolog –  nedenstående samtykkeerklæring. Hvis klienten er et barn eller ungt menneske under 18 år, skal en forælder med forældremyndighed skrive under.

SAMTYKKE ERKLÆRING.             

Navn:_____________________________________________________

Adresse:___________________________________________________

Fødselsdato og år: _________________  Telefon: ____________________

Andet:____________________________________________________

  • Samtykke er afgivet frivilligt.
  • Jeg kan til en hver tid tilbagekalde samtykke, uden at det er til skade for mig og min behandling.
  • Samtykke er givet til registrering og opbevaring af journalføring af mit behandlingsforløb.
  • Ved ændring af behandlingsforløb, indhentes et nyt samtykke.
  • Der sker ingen udlevering af informationer om behandling til tredje part.
  • Opbevaring af journal sker i aflåst arkivskab.
  • Jeg er oplyst om, jeg til enhver tid har ret til at få mine personoplysninger slettet. Journal makuleres senest 3 år efter behandlingsforløb er afsluttet.
  • Jeg er oplyst om min ret til at få ændret urigtige eller vildledende oplysninger.
  • Jeg er oplyst om min ret til at flytte mine personoplysninger til anden behandler.
  • Behandling kan ikke stå i stedet for lægelig behandling.

Klient: Dato: __________  Underskrift:____________________________

Personfølsomme oplysninger – herunder journaler nedskrevet i forbindelse med kinesiologibehandling – opbevares udelukkende i den håndskrevne udgave i aflåst arkivskab, som ingen andre end Lisbeth Ingeman Sørensen har adgang til.
Formålet med oplysningerne er udelukkende at sikre en helhedsorienteret behandling.

Kinesiolog:  Dato: _________ Underskrift:__________________________