Undervisning

Jeg underviser fem forskellige kinesiologikurser, som står nærmere beskrevet herunder.
Kurserne afholdes i Københavnsområdet, og jeg kommer gerne ud i resten af landet og afholder kurser, hvis der er ønske om det og mulighed for det.
Forventet holdstørrelse er på 4-8 personer pr. kursus.
Kontakt mig gerne, hvis du er interesseret i et eller flere af kurserne og/eller kunne tænke dig at være medarrangør i dit lokalområde.

Kurserne “Pædagogisk Kinesiologi for pædagoger, lærere og alle, som elsker børn” og “Pædagogisk Kinesiologi 1” kræver ingen forkundskab til kinesiologi og muskeltestning.
Til kurserne ”Pædagogisk Kinesiologi for pædagoger, lærere og alle, som elsker børn”, “Transforming DNA Memories” og “Return to Love” er der ikke brug for briks. Til kurserne “Pædagogisk Kinesiologi 1 og 2” kræves en briks eller lignende (et bord med en madras er fint) for hver to deltagere.

Jeg glæder mig til at dele min viden med så mange som muligt.

Pædagogisk Kinesiologi for pædagoger, lærere og alle, som elsker børn.

”Pædagogisk Kinesiologi for pædagoger, lærere og alle, som elsker børn” kombinerer kinesiologiske tests omkring skole- og læseparathed med fysiske øvelser, som styrker integrationen og samarbejdet mellem hjernens forskelige dele.Der arbejdes med øvelser / bevægelsesforslag, som styrker koncentration, fokus, balance og koordinationsevne hos både børn og voksne.
”Kurset kan give en hjælpende hånd til dig, som er lærer, pædagog eller forælder og som vil hjælpe ”dine” børn til at få en god skoletid”. Annemarie Goldschmidt.

20 timer plus 5 timers praktisk træning med supervision.
Pris pr. kursist: 3.750 kr. inkl. materiale.

Pædagogisk Kinesiologi 1.

”Pædagogisk Kinesiologi 1” er et indføringskursus, hvor muskeltestning og andre teknikker, som danner grundlag for at kunne arbejde som kinesiolog, gennemgås og trænes. Der undervises i brug af ”Adfærdsbarometeret”, mål, formål og værdier, stress og distress, hjernen og dens funktioner, kroppens sansesystemer, energibegrebet mm.
Pædagogisk Kinesiologi 1 danner grundlag for kurset ”Pædagogisk Kinesiologi 2”.

25 timer plus 5 timers praktisk træning med supervision.
Pris pr. kursist: 3.125 kr. plus 200 kr. for materiale.

 Pædagogisk Kinesiologi 2.

I ”Pædagogisk Kinesiologi 2” undervises i en række afbalanceringsteknikker og øvelser på de energetiske, emotionelle/følelsesmæssige, genetisk/ernæringsmæssige og strukturelle/fysiske energiområder samt testning af dominansforhold og motoriske tests.
I Pædagogisk Kinesiologi ligger hovedvægten på de emotionelle årsager til vores vanskeligheder, på begrebet ”livsblind” i stedet for ”ordblind” og på vigtigheden af at forstå, at vi altid har muligheder for at træffe nye valg.
”Hver eneste dag står vi i situationer, hvor vi skal læse, skrive, lytte, se, bevæge os og være sammen med andre mennesker, hvis energi påvirker os, ligesom vores energi påvirker dem. Vi står også overfor valg, vi må se på vores indstilling til hverdagens opgaver, på vores kropsholdning, og vi må kaste et blik på både arv og miljø. Vi må erkende, at vi ind imellem har vanskeligt ved at ”læse livet”, vi kan blive ”livsblinde” på samme måde, som man kan være ”ordblind” eller ”talblind”.” Fra forordet til ”Pædagogisk Kinesiologi 2 – en metode” af Annemarie Goldschmidt.

75 timer fordelt på tre kurser á 25 timer samt 3 x 5 timers praktisk træning med supervision.
Pris pr. kursist: 9.375 kr. plus 450 kr. for materiale.

Transforming DNA Memories

På kurset Transforming DNA Memories arbejdes der med at ændre nedarvede negative mønstre og i stedet få adgang til egen iboende autentiske kraft, så fokus kan flyttes fra frustration og vrede til konstruktivt at leve ud fra eget livsformål.

32 timer fordelt på fire dage á 8 timer.
Pris: 4.800 kr. inkl. materiale på dansk.

Return to Love

På kurset Return to Love er fokus på at få kontakt til den iboende spirituelle kærlighed, vi alle rummer, og erstatte følelsesmæssig uro og depression med følelser af kærlighed, harmoni, venlighed og tilhørsforhold.

32 timer fordelt på fire dage á 8 timer.
Pris: 4.800 kr. inkl. materiale på dansk.

Hvis der på kurserne Transforming DNA Memories og Return to Love er en overvægt af kursister, som ikke har erfaring med muskeltestning, kan der forud for kurserne arrangeres et mini-kursus i de grundliggende teknikker til brug i kurserne.