Pædagogisk kinesiologi 1

”Pædagogisk Kinesiologi 1” er et indføringskursus, hvor muskeltestning og andre teknikker, som danner grundlag for at kunne arbejde som kinesiolog, gennemgås og trænes. Der undervises i brug af ”Adfærdsbarometeret”, mål, formål og værdier, stress og distress, hjernen og dens funktioner, kroppens sansesystemer, energibegrebet mm.

Pædagogisk Kinesiologi 1 danner grundlag for kurset ”Pædagogisk Kinesiologi 2”.

25 timer plus 5 timers praktisk træning med supervision.
Pris pr. kursist: 3.125 kr. plus 200 kr. for materiale.