Pædagogisk kinesiologi 2

I ”Pædagogisk Kinesiologi 2” undervises i en række afbalanceringsteknikker og øvelser på de energetiske, emotionelle/følelsesmæssige, genetisk/ernæringsmæssige og strukturelle/fysiske energiområder samt testning af dominansforhold og motoriske tests.
I Pædagogisk Kinesiologi ligger hovedvægten på de emotionelle årsager til vores vanskeligheder, på begrebet ”livsblind” i stedet for ”ordblind” og på vigtigheden af at forstå, at vi altid har muligheder for at træffe nye valg.

”Hver eneste dag står vi i situationer, hvor vi skal læse, skrive, lytte, se, bevæge os og være sammen med andre mennesker, hvis energi påvirker os, ligesom vores energi påvirker dem. Vi står også overfor valg, vi må se på vores indstilling til hverdagens opgaver, på vores kropsholdning, og vi må kaste et blik på både arv og miljø. Vi må erkende, at vi ind imellem har vanskeligt ved at ”læse livet”, vi kan blive ”livsblinde” på samme måde, som man kan være ”ordblind” eller ”talblind”.” Fra forordet til ”Pædagogisk Kinesiologi 2 – en metode” af Annemarie Goldschmidt.

75 timer fordelt på tre kurser á 25 timer samt 3 x 5 timers praktisk træning med supervision.
Pris pr. kursist: 9.375 kr. plus 450 kr. for materiale.