Return to Love

På kurset Return to Love er fokus på at få kontakt til den iboende spirituelle kærlighed, vi alle rummer, og erstatte følelsesmæssig uro og depression med følelser af kærlighed, harmoni, venlighed og tilhørsforhold.

Hvis der på kurserne er en overvægt af kursister, som ikke har erfaring med muskeltestning, kan der forud for kurserne arrangeres et mini-kursus i de grundliggende teknikker til brug i kurserne.

32 timer fordelt på fire dage á 8 timer.
Pris pr. kursist: 4.800 kr. inkl. materiale på dansk.