Transforming DNA Memories

På kurset Transforming DNA Memories arbejdes der med at ændre nedarvede negative mønstre og i stedet få adgang til egen iboende autentiske kraft, så fokus kan flyttes fra frustration og vrede til konstruktivt at leve ud fra eget livsformål.

Hvis der på kurserne er en overvægt af kursister, som ikke har erfaring med muskeltestning, kan der forud for kurserne arrangeres et mini-kursus i de grundliggende teknikker til brug i kurserne.

32 timer fordelt på fire dage á 8 timer.
Pris pr. kursist: 4.800 kr. inkl. materiale på dansk.